ROXY REALESTATE Sp. z o.o. powstała w roku 2009. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.006.000 zł. Obecnie spółka jest właścicielem kilkudziesięciu nieruchomości komercyjnych na terenie całego kraju. Wszystkie nieruchomości dzierżawi i zarządza spółka Real Estate Development Company Sp. z o.o.
Zapraszamy do współpracy.
Prezes Zarządu
Milan Suchodol
ROXY REALESTATE Sp. z o.o.
01-059 Warszawa, ul. Okopowa 47
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000339686
tel. +48 22 6369886 do 91, Fax +48 22 3790336, e-mail: biuro@roxyre.pl
REGON: 142062695, NIP: 7010206936
Realizacja: PRECOM (precom.pl)